Wetenschapsbeleid NVK


Het wetenschapsbeleid van de NVK is in handen van de commissie Wetenschap. Deze commissie bestaat uit  uit vertegenwoordigers uit alle universitaire centra en uit de algemene praktijk. 

Basis van het wetenscahpsbeleid is de beleidsnotitie 'Vooruitgang in onderzoek'. Hierin zijn als doelen geformuleerd: het vergroten van de zichtbaarheid van kindergeneeskundig onderzoek (het onderzoek op zich en specifieke knelpunten), het verbeteren van opleiding en onderwijs (tijdens de
opleiding tot kinderarts en daarna) en het stimuleren van toonaangevend onderzoek (netwerken,
multicenter, multidisciplinair).

Meer over de commissie wetenschap op de NVK website, tabblad Onderzoek.
Naar Cie Wetenschap

website NVK