Colofon


Redactie
Prof. dr. Edward Nieuwenhuis (hoofdredacteur), UMCU/Wilhelmina Kinderziekenhuis, Dr. Louis Bont, UMCU/Wilhelmina Kinderziekenhuis, Dr. Jos Draaisma, UMC St Radboud, Dr. Maroeska te Loo, UMC St Radboud, Prof. Dr. Rob Pieters, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Dr. Annemarie van Rossum, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis

Ambassadeurs
Dr. Erica van den Akker, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Dr. Debby Bogaert, UMCU/Wilhelmina Kinderziekenhuis, Dr. Kees Braun, UMCU/Wilhelmina Kinderziekenhuis, Dr. Edward Dompeling, MUMC, Dr. Gert- Jan Driessen, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Dr. Karin Fijnvandraat, AMC/Emma Kinderziekenhuis, Dr. Raoul Hennekam, AMC/Emma Kinderziekenhuis, Dr. Laurens Koopman, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Dr. Eva Morava, UMC St Radboud, Dr. Elise van de Putte, UMCU, Dr. Edmond Rings, UMCG, Dr. Michiel Schreuder, UMC St Radboud, Dr. Job van Woensel, AMC/Emma Kinderziekenhuis, Dr. Michiel Zwaan, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis

Redactieadres
Kinderarts & Wetenschap
S. Thurmer (redactiecoördinator)
De Molen 37
Postbus 545
3990 GH Houten

Uitgever
Prelum Uitgevers BV
drs. C.A.L. Dumas, drs. A.D. van Kempen
De Molen 37, Postbus 545, 3990 GH Houten
Tel: 030-63 55 060
Fax: 030-63 55 069
www.prelum.nl
info@prelum.nl

Interviews
Michel van Dijk, Amsterdam

Fotografie
Job Jonathan Schlingemann, Utrecht

Medische tekeningen
Frans Hessels, Almere

Advertentieacquisitie/mediaorder 
Auke de Boer, Fondsenwervingcommissie NVK
Telefoon: 06-22792329
Fax: 0516-433630
Advertenties behoeven de goedkeuring van de redactie

Disclaimer
Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in  Kinderarts & Wetenschap correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen. Ondanks alle aan de samenstelling van het tijdschrift bestede zorg, zal noch de uitgever, noch de redactie, noch de NVK aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze het tijdschrift zou kunnen voorkomen.

Auteursrecht
© NVK, Utrecht/Prelum Uitgevers, Houten, 2012
Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers.

Citeren
Voorbeeld: Groot H de. Anafylaxie. Kinderarts en Wetenschap, Nascholingstijdschrift over kindergeneeskunde. 2007;1:33-36.

ISSN: 2212-7276 (tijdschrift), 2212-7275 (website)
website NVK