Volledige uitgaven


Klik hier om terug te gaan.

Artikelen archief

Partiële epilepsie leidt tot globale hersenpathologie

Auteur: E.G.A.L. (Eric) van Diessen
arts-onderzoeker, afdeling  Kinderneurologie, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, Universitair Medisch Centrum Utrecht (umcu)

Auteur: Dr. W.M. (Wim) Otte
postdoc onderzoeker, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen en Biomedische mr beeldvorming en spectroscopiegroep, Instituut voor Beeldwetenschappen, umcu

Auteur: Dr. F.E. (Floor) Jansen
kinderneuroloog, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, umcu

Auteur: Prof. dr. K.P.J. (Kees) Braun
kinderneuroloog, Rudolf  Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, umcu

Overzichtsartikel

Voor een deel van de kinderen met farmacoresistente partiële epilepsie blijkt epilepsiechirurgie een effectieve therapeutische optie. Hierbij is naast het bereiken van aanvalsvrijheid het verbeteren van cognitief functioneren een belangrijk doel. In dit artikel geven wij een overzicht van dierexperimentele en klinische studies die in Utrecht worden ondernomen om de gevolgen van partiële epilepsie voor de hersenen in kaart te brengen. Allereerst behandelen we het onderzoek naar structurele schade ten gevolge van partiële epilepsie. Vervolgens worden de gevolgen van partiële epilepsie voor functionele hersennetwerken belicht. Ten slotte relateren we deze inzichten aan een belangrijke klinische vraag bij epilepsiechirurgie: wat is de optimale timing van een operatie? De stoornissen in structurele integriteit en functionele connectiviteit, die deels zijn toe te schrijven aan frequente epileptische aanvallen, onderbouwen de stelling dat een ‘zo vroeg mogelijk’ denken aan epilepsiechirurgie bij kinderen met farmacoresistente partiële epilepsie kan zorgen voor een verbeterde uitkomst van het cognitieve functioneren.

Partiële epilepsie leidt tot globale hersenpathologie (alleen abonnees)
website NVK