Volledige uitgaven


Klik hier om terug te gaan.

Artikelen archief

Triage voor kinderen op de Spoedeisende Hulp

Triage betekent het prioriteren van patiënten op basis van hun medische conditie bij schaarste aan gezondheidsvoorzieningen. Het Manchester Triage Systeem (mts), ontwikkeld voor de Spoedeisende Hulp (seh), is het best onderzochte en meest gebruikte triagesysteem in Nederland. Van belang is dat de door het mts toegekende urgentie overeenkomt met de ziekte-ernst van de patiënt. Indien een patiënt te lang in een wachtkamer zit en daardoor te laat een behandeling krijgt (ondertriage), kan dit leiden tot complicaties of zelfs tot het overlijden.
Voor het volledige programma klik hier

website NVK