Volledige uitgaven


Klik hier om terug te gaan.

Artikelen archief

Wijkgericht werken voor een betere perinatale gezondheid

Perinatale gezondheid (voor, tijdens en na de geboorte) en de gezondheid op zeer jonge leeftijd beïnvloeden de ontwikkeling van jonge kinderen en hun gezondheid op volwassen leeftijd. Kinderen van vrouwen in achterstandswijken hebben een groter risico op perinatale morbiditeit en sterfte. Daar liggen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag, die vaak een oorsprong hebben in leefstijl, leefomstandigheden en psychosociale problematiek in kwetsbare gezinnen.
Voor het volledige programma klik hier

website NVK