Volledige uitgaven


Klik hier om terug te gaan.

Artikelen archief

Ontwikkelingen binnen de beeldvorming van het neonatale brein

In de 21e eeuw kunnen we ons de neonatologie zonder beeldvormend onderzoek niet meer voorstellen. Gedurende de afgelopen dertig jaar heeft het mri-onderzoek een revolutionaire ontwikkeling doorgemaakt en het verrichten van (sequentieel) mri-onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de korte- en langetermijneffecten van (extreme) vroeggeboorte, zowel wat betreft groei als ontwikkeling van de hersenen. Ook bij voldragen pasgeborenen is de voorspellende waarde van mrionderzoek van groot belang, zowel bij perinatale asfyxie als bij een scala van andere aandoeningen. Voor het hele artikel klik hier

website NVK