Volledige uitgaven


Klik hier om terug te gaan.

Artikelen archief

Invloed van DNA-Methylatie op gezondheid en ziekte van kinderen

De ontwikkeling in de eerste fase van het leven is van groot belang voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. Ongunstige invloeden in specifiek kritieke perioden tijdens de vroege ontwikkeling hebben nadelige effecten op de gezondheid op latere leeftijd. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vroege en permanente epigenetische veranderingen een belangrijke rol spelen in de onderliggende mechanismen. In dit artikel bespreken wij het effect van dna-methylatie, het bekendste epigenetische mechanisme, op gezondheid en ziekte van kinderen. Wij gaan in op de achtergrond van dna-methylatie, op factoren die hierop van invloed zijn en op gevolgen van dna-methylatie. Onderzoek gericht op het identificeren van factoren tijdens en kort na de zwangerschap die via epigenetische mechanismen  bijdragen aan de kans op ziekten, moet uiteindelijk leiden tot preventieprogramma’s gericht op de vroegste fase van het leven. Lees meer 

website NVK